BEN-SEN

Kabataştan üsküdara

Bir yol gider denizden

Cam kenarında ben ,,

Akıl yaşta değil başta

Yine ruhumda sen …..!!

Paylas